Orientering

Driver med både turorientering og vanlig orientering..
Stifinner'n og Skaulofferen....

Øyestad IF allianse - orientering http://www.oyestad-orientering.no/
Aust-Agder orienteringskrets http://www.orientering.no/KRETS/AUSTAGDER/Sider/default.aspx
Stifinner´n Arendal http://www.stifinnern.no/
Turorientering http://turorientering.no/
På Topp i Midt-Agder http://www.patopp.no/